Factoring løsninger

Les mer om våre factoring løsninger

Tradisjonell Factoring

Factoring er en finansiell og administrativ tjeneste med høy finansieringsgrad på kundefordringene og outsourcing av fordringsadministrasjonen. Under ser du noen av fordelene ved å velge Factoring fra Nordea Finance.

Finansielle

 • Økt likviditet
 • Redusert kredittid gjennom profesjonell oppfølging av fordringer og kunder
 • Fleksibel driftskreditt som tilpasses vekst og/eller svingninger i omsetningen  
 • Reduserte rentekostnader og økte renteinntekter
 • Reduserte tap på krav

Eksport

 • Muliggjør salg i åpen regning
 • Meget begrenset tapsrisiko
 • Kredittforsikring i samarbeid med ledende forsikringsaktører
 • Dekker den risiko som alltid finnes ved salg nasjonalt og internasjonalt
 • Tilbys i de fleste land det er aktuelt å handle med

Administrative

 • Tilgang til vår spisskompetanse og kapasitet, med medarbeidere i alle landsdeler
 • Reduserte tap på fordringer
 • Reduserte kostnader på fakturaadministrasjon
 • Kredittovervåking / kredittvurdering
 • Betalingsformidling som en integrert del av factoringsystemet
 • Frigjøre interne ressurser for å benytte på virksomhetens hovedmål
 • Redusert effektiv kredittid
 • Økte forsinkelsesrenter
 • Økt kontroll med kontantstrømmen
 • Tilgang til webtjenesten webFactoring og webFactoringMobil

Blockfactoring

Blockfactoring anbefales til virksomheter med et finansieringsbehov som overstiger NOK 10 millioner.

 • Gir inntil 80 % finansieringsgrad på kundefordringene.
 • Bedriften fører selv kundereskontro og ivaretar selv innkrevingsfunksjonene mot kundene.

Eksportfactoring

Eksportfactoring fungerer som ordinær factoring og tilbys i de fleste land det er aktuelt å handle med.

 • Eksportfactoring
  Oppfølging og finansiering av kundefordringer utenfor Skandinavia.
 • Valutafactoring
  Oppfølging og finansiering av kundefordringer i fremmed valuta.
 • Kredittforsikring
  Kunder utenfor Skandinavia kredittforsikres for å muliggjøre salg i åpen regning og begrense tapsrisikoen til et minimum.

webFactoring

webFactoring er en nettbasert tjeneste for deg som er factoringkunde hos oss. Tjenesten gir deg tilgang til all informasjon vedrørende ditt factoringsamarbeid, og blir kontinuerlig oppdatert.

 • Kredittvurdering
  Kredittvurdering og løpende oppdatering av kunder via vårt samarbeid med kredittvurderingsselskapet Soliditet.
 • Kunderapporter
  Ta ut kunderapporter i ulike formater.
 • Din finansielle status
  Full kontroll og oversikt over din finansielle status i ulik valuta, samt status på dine kunder i sanntid.
 • Foredling og sammensetting
  Foredling og sammensetting av din kundereskontroinformasjon, ekstern kredittinformasjon og vår egen kundehistorikk.

Gå til webFactoringÅpnes i nytt vindu

webFactoringMobil

 • Samme påloggingsinformasjon som på fullverdig desktop-versjon
 • Oversikt over dine kunder med størst saldo (utestående fordringer)
 • Søke opp kunder fra din kundebase
 • Oversikt over ditt factoringengasjement, og kan enkelt gjøre oppslag på disponibelt beløp, utestående kundefordringer, forfalte poster, finanskonto og fremtidig utbetaling av forskudd
 • Sjekke status på dine kunder, med blant annet oversikt over kontoens saldo og forfalte poster
 • Oversikt over dine disponible midler, og kan legge inn en utbetaling av forskudd 

Gå til webFactoringMobilÅpnes i nytt vindu (forutsetter at du er på nettbrett eller mobil)

Fakturakjøp

Fakturakjøp fra Nordea Finance avlaster kredittrisikoen maksimalt, hjelper deg med å få bedre likviditet og øker mulighetene dine for vekst.

Optimaliser arbeidskapitalen

Fakturakjøp bidrar til bedre likviditet, større forutsigbarhet og risikoavlastning for bedriften. Finansieringsselskapet kjøper hele kundefordringen, og overtar dermed all kredittrisiko. På denne måten oppnår du en bedre optimalisering av arbeidskapitalen.

Fakturakjøp er en tilsvarende finansieringstjeneste som factoring, men hvor factoring bidrar med finansiering av 80–90 prosent av kundefordringen, betyr fakturakjøp 100 prosent umiddelbar betaling av kundefordringen

Man kan dele opp fakturakjøp i tre elementer: Tilførsel av likviditet, administrasjon av kundefordringene og minimering av kredittrisiko. Utkjøp av faktura skjer umiddelbart etter at varene er solgt. Hvis selskapet bruker den økte kontantbeholdningen til nedbetaling av annen gjeld, vil likviditetsgraden forbedres og egenkapitalandelen økes.

Ønsker du å vite mer?

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat om hvordan vi kan bidra til å bedre likviditeten og øke vekstpotensialet i din bedrift. En av våre rådgivere tar kontakt med deg i løpet av få timer

Ring

216 32000

Fra utlandet: +47 216 32000