Valgte factoring fra Nordea Finance

Knut Steinnes som er daglig leder i landets ledende produsent av skreddersydde kofferter og transportkasser til ulike typer utstyr, Rufo AS, forteller om hvordan factoringtjenesten til Nordea Finance har hjulpet dem med å oppnå bedre likviditet.

Selv om Knut Steinnes er klar på at bedre likviditet er hovedårsaken til at Rufo AS valgte factoring, er det også andre faktorer som gjorde at valget falt på factoring.

– Ved hjelp av Nordea Finance kan vi fokusere på å opprettholde de gode relasjonene vi har til kundene våre, forteller Knut.

Kunden prioriterte andre kostnader

Ettersom Rufo er et relativt lite selskap, har det å finne kapasitet til å administrere fordringer vært en utfordring. Mangelfull oppfølging av fordringene førte til flere utestående betalinger, og mindre penger på bok.

– Hvis du er leverandør av tjenester som ikke er så veldig kjente, kan det være en utfordring å få kunden til å betale. Dette er fordi kunden prioriterer andre utgifter, som for eksempel strøm, lønn og skatt. Men med factoring står Nordea Finance for purringen, og vi opplever at regningene blir betalt raskere, sier Knut.

Selskapet jobber i et marked med høy konkurranse, og er avhengig av å ha midler tilgjengelig til produktutvikling og innovasjon for å kunne holde på den ledende posisjonen.

– Vi investerer mye i teknologi og utvikling; det krever at vi har penger tilgjengelig. Factoring er til god hjelp her – vi får fakturaene finansiert umiddelbart, og det gjør at vi kan konsentrere oss om å utvikle selskapet og produktene våre.

Brukt lignende løsninger før

Selskapet hadde brukt factoringtjenster tidligere, men valgte å benytte seg av Nordea Finance ettersom de ga dem et veldig godt tilbud.

– For oss var mange av factoringtjenestene der ute ganske like, og derfor ble tilbudet avgjørende for avgjørelsen.

På spørsmål om hva han tror ville skjedd om bedriften ikke hadde inngått et samarbeid med Nordea Finance er Knut Steinnes tydelig.

– Vi hadde fått dårligere likviditet, og en del av kundene hadde nok ventet enda lengre med å betale om det var vi selv som sendte ut fakturaene.

Rufo