Ved innlevering av leasingbil etter endt leieperiode, eller ved tidligavvikling, skal kilometerstanden avleses og sendes inn. Dette gjelder uansett om bilen har kjørt kortere eller lengre enn avtalt kjørelengde. Bilforhandler er pålagt å rapportere avlest kilometerstand videre til leasingselskapet.