Hva gjør du ved en skade?

Kontaktpersoner for deg som har fått forsikring direkte med Nordea Finance Equipment AS, ikke gjennom leverandør.

Ved skade på direkte utstyr – (Motor, arbeidsmaskiner og tilhengere) skal skaden meldes elektronisk direkte til skadeavdelingen hos Protector.

Ved skade må leietaker omgående ta kontakt med skadeavdelingen hos Protector forsikring, og gi disse opplysningene:

  • At forsikringen er gjennom Nordea Finance Equipment AS
  • Kontraktsnummer 
  • Polisenr. 1112798 hos Protector forsikring

Åpnes i nytt vindu 

TLF: 24 13 18 00

Kontaktpersoner for forsikring inngått gjennom leverandør.

Ved skade på utstyr hvor avtalen er inngått gjennom samarbeidende leverandør (IKT mobilt og stasjonært utstyr, nettbrett og mobil, samt industriutstyr) skal skaden meldes elektronisk direkte til skadeavdelingen hos Protector.

Ved skade må leietaker omgående ta kontakt med skadeavdelingen hos Protector forsikring, og gi disse opplysningene:

  • At forsikringen er gjennom Nordea Finance Equipment AS
  • Kontraktsnummer 
  • Polisenr. 1112800 hos Protector forsikring

Åpnes i nytt vindu

TLF: 24 13 18 00