Leverandørsamarbeid

Gi dine kunder et tilbud på finansiering og sluttfør salget !

Dine fordeler med leverandørsamarbeid

  • Tilfører produktet en merverdi
  • Raskere kjøpsbeslutning
  • Fremstår som løsningsorientert
  • Muligheter for økt salg
  • Tettere bånd med kundene
  • Bedre likviditet

Opplæring og salgsstøtteverktøy

Vi tilbyr opplæring innenfor de ulike finansieringsproduktene slik at du som selger kan tilby det finansieringsproduktet som passer kunden best. Vi kan også bistå i kundemøter der det er ønskelig.

Ved å bruke våre salgsstøtteverktøy kan du selv registrere kunden og ordne kontraktsdokumenter mens kunden er tilstede.

Leverandørsamarbeid bil

Leverandørsamarbeid bil

Som bilforhandler har du mulighet til å tilby dine kunder en fordelaktig finansiering gjennom å inngå et samarbeid med Nordea Finance. Ved å undertegne en samarbeidsavtale kan du presentere et finansieringsforslag for kjøper der og da.

Leverandørsamarbeid utstyr

Leverandørsamarbeid bil

Som bilforhandler har du mulighet til å tilby dine kunder en fordelaktig finansiering gjennom å inngå et samarbeid med Nordea Finance. Ved å undertegne en samarbeidsavtale kan du presentere et finansieringsforslag for kjøper der og da.

Leverandørsamarbeid utstyr

Som selger av alle typer maskiner og utstyr kan du tilby dine kunder en fordelaktig finansiering gjennom å inngå et samarbeid med Nordea Finance. Ved å undertegne en samarbeidsavtale kan du presentere et finansieringsforslag for kjøper der og da. Når valget for kunden blir enklere, øker også muligheten for mersalg.

Interessert i leverandørsamarbeid?

Kontakt oss

Ring

216 32000

Fra utlandet: +47 216 32000