Om Nordea Finance

Eierforhold

Nordea Finance er et heleid datterselskap av Nordea Bank Abp.

Distribusjon

Selskapet er konsernets spesialister innen leasing, bilfinansiering, factoring og salgsfinansiering. Produktene distribueres gjennom bankens salgsnett, ved selskapets egne medarbeidere og via samarbeidende leverandører. Sistnevnte kan være bilforhandlere, leverandører av maskiner, utstyr og IKT.

Etisk forvaltning

Nordea har undertegnet FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (UNPRI - United Nations Principles for Responsible Investment) som inkluderer miljø, sosiale forhold og virksomhetsstyring i investeringsbeslutningene. Vi samarbeider også med det svenske selskapet Ethix om etisk sortering av alle fond og institusjonelle mandater.

I tillegg har Nordea et samarbeid med Hermes, en internasjonal pioner når det gjelder aktivt eierskap. Hermes vil på Nordeas vegne gå i dialog med selskaper i Nordeas portefølje som ikke lever opp til FNs prinsipper om ansvarlige investeringer, med det formål å endre selskapets atferd.

Verdier

Collaboration, Ownership, Passion og Courage.

Visjon

Nordens foretrukne finansieringsselskap.

Om Nordea Finance Equipment

Nordea Finance Equipment AS er et av Nordens fremste finansieringsselskaper, og våre tjenester markedsføres under varemerket Nordea Finance. Vi er en del av Nordea og er et selvstendig søsterselskap til Nordea Finance inntil vi blir ett Nordea Finance. Vi har en sterk lokal tilstedeværelse gjennom våre 21 kontorer i Norge, Sverige og Danmark. Vi har en forvaltningskapital på NOK 42 milliarder og 360 dyktige medarbeidere, som alle jobber for å kunne tilby gode løsninger for våre over 50.000 kunder og samarbeidspartneres virksomhet.

Forretningsidé og verdier

Forretningsidé

Nordea Finance Equipment skal med lokalt nærvær og nordisk nettverk tilfredsstille nordisk nærlingslivs behov for kapitalkrevende utstyr, likviditet og administrative tjenester ved fleksible finansielle løsninger.

Våre eiere

Nordea Finance Equipment AS er et heleid datterselskap av Nordea Bank Abp og er en del av Nordea Finance. Nordea er representert i 19 land via flere bankkontorer, datterselskaper og representasjonskontorer. Vi har i dag 30.000 medarbeidere og mer enn 10 millioner kunder innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. Vårt hovedkontor er lokalisert i Helsinki.

Kontakt oss

Trenger du hjelp?