Kraftig vekst kan legge press på kontantstrømmen

Paradoksalt nok kan en virksomhet med høy aktivitet og kraftig vekst legge press på kontantstrømmen.

Hvis virksomheten vokser raskt, kan det være vanskelig å få likviditeten til å henge med. Det er ikke fordi det går dårlig med bedriften – tvert imot. Problemet er at en del penger er bundet opp i utestående fakturaer som kundene ikke har betalt ennå. Samtidig trengs det penger til f.eks. lønn og råvarer for at bedriften skal kunne påta seg nye oppdrag.

Disse forholdene kan legge ekstra press på likviditeten:

 • lange betalingsfrister til kunder
 • eksport av varer eller tjenester
 • sesongsvingninger i omsetningen
 • kunder som betaler for sent.

Hvis du opplever at kontantstrømmen er presset på grunn av én eller flere av disse faktorene, er det heldigvis enkelt å løse problemet. Fakturafinansiering kan være svaret. 

Full Service Factoring

Ved fakturafinansiering gjennom en Full Service Factoring avtale får du inntil 90 % av fakturabeløpet samme dag som du sender fakturaen, og resterende beløp når kunden din betaler oss. 

Slik foregår det: Du sender en faktura til kunden og en kopi av fakturaen eller fakturaopplysninger til oss. Da sender vi deg straks inntil 90 % av fakturabeløpet, og du disponerer pengene neste dag. 

Når fakturaen forfaller, betaler kunden hele fakturabeløpet direkte til oss, og vi overfører det resterende beløpet til deg.

Du får økt sikkerhet med dekning av kredittrisiko

Hvis kunden ikke betaler ved forfall, tar vi oss av purringer og inkasso, slik vi har avtalt med deg. Det gjøres med respekt for kunden og relasjon du har. Dere skal jo fortsette det gode samarbeidet i mange år. 

Siden vi tar oss av prosessen rundt forsinkede eller manglende betalinger, trenger ikke du bruke tid på det og kan heller fokusere på positive ting sammen med kunden. 

Ved fakturabelåning er det du som bærer risikoen hvis kunden ikke betaler, men vi kan hjelpe deg å sikre risikoen via en ekstern part (kredittforsikring). Opptil 90 % av fakturabeløpet kan kredittforsikres. 

Blocfactoring

En blocfactoringavtale gir finansiering på inntil 80 % av fakturavolumet. Dette skjer ved at din bedrift kontinuerlig oversender fakturajournaler, som er selve grunnlaget for finansieringen. Kundene varsles ikke, det vil si at de ikke kjenner til den løpende blocfactoringavtalen. Bedriften fortsetter som før med oppfølgning og innkreving av utestående fordringer. Nordea Finance har således ingen direkte kontakt med kundene.

Fordeler med blocfactoring

 • Bedriften forestår all oppfølging overfor kundene 
 • Bedriften kan låne inntil 80 % av fakturagrunnlaget
 • Størrelsen på kredittbegrensningen fastsettes blant annet ut fra størrelsen på de utestående fordringene.

Fordeler ved fakturafinansiering

 • Du forbedrer kontantstrømmen
 • Du reduserer risikoen for tap på kunder med kredittforsikring
 • Du slipper for å purre på for sene betalinger – det gjør Nordea Finance
 • Du kan tilby lange betalingsbetingelser som en konkurransefordel – uten at det svekker likviditeten

Vær oppmerksom på dette

Fakturafinansiering passer ikke for alle bedrifter. Belåning passer hvis:

 • Kundene dine er selskaper (ikke privatpersoner) 
 • Varen eller tjenesten leveres før du fakturerer 
 • Bedriften har en årsomsetning på over 20 millioner kroner 

Kom i gang med fakturafinansiering

1. Profilmatching

Lines with dots icon (slider) - 640x360Vurder om bedriften din har en profil som er egnet for fakturafinansiering. Se delen "Vær oppmerksom på dette".

2. Produktvalg

Box with books icon - 640x360

Velg riktig produkt. 

Vi har flere produkter og løsninger som kan passer for din virksomhet. Hvis du har en årsomsetning på over 100 millioner kroner, kan fakturakjøp være et godt alternativ. 

3. Avtal et møte med oss

Mobile 640x360Ring oss og avtal et møte, så finner vi sammen løsningen som er best for deg og din virksomhet.

Begynn prosessen med å forbedre kontantstrømmen

Sammen finner vi løsningen for deg.

Kontakt oss og avtal et møte

Du er kanskje også interessert i dette