Hvordan fungerer det?

Din virksomhet disponerer utstyret mot å betale leie over et avtalt tidsrom, vanligvis fra 3 til 7 år, avhengig av type utstyr og hva du ønsker, så lenge dette står i forhold til forventet økonomisk levetid.

Våre kjerneområder

Vi tilbyr tilpassede finansieringsløsninger for et bredt spekter av maskiner, utstyr og kjøretøy til næringslivet innen alle bransjer og virksomhetsformer, samt offentlig sektor. Under ser du et lite utvalg av våre kjerneområder.

Anlegg

construction

Gravemaskiner, hjullastere, dumpere og knuseverk/bergverk.

Landbruk

tractor

Traktorer, treskere og annet landbruksutstyr.

Transport/logistikk

Van

Lastebiler, varebiler, busser, gaffeltruck og containere.

IT/kontor

laptop

Kopimaskiner, servere, programvare og medisinsk-teknisk utstyr.

Beregn pris og søk om leasing her

Bruk skjema under for å beregne pris og søke om leasing. Søknaden er uforpliktende og du får raskt svar.

Hvordan blir jeg kunde?

Det å inngå en leasingavtale med oss er en enkel prosess for deg som ønsker å bli, eller allerede er, kunde. Nedenfor finner du eksempel på en saksgang ved inngåelse av en leasingavtale.

 1. Forespørsel
  Kontakt oss direkte eller la din leverandør kontakte oss med forespørsel om leasing.
 2. Kredittvurdering og tilbud
  Vi gjør en kredittvurdering og sender et tilbud etter innvilgelse som du aksepterer med signatur, Bank ID eller manuelt.
 3. Levering
  Levering av utstyr skal kun skje etter at vi har mottatt aksepten (ref. Panteloven).
 4. Godkjenning og utbetaling
  Utstyret sjekkes og godkjennes deretter av kunde, og vi gjennomfører utbetalingen til leverandør.
 5. Oppstart
  Leasingavtalen startes, og det faktureres i henhold til avtalte betalingsterminer og øvrige betingelser. Du kan hele tiden følge med på dine leasingengasjement ved å logge inn på Kundeportalen fra hjemmesiden.

Fordeler med leasing

Frigjøring av driftskapital som kan benyttes til andre formål og inntil 100% finansiering er bare noen av fordelene ved å velge leasing. Under ser du noen flere fordeler.

 • Inntil 100% finansiering.
 • Frigjøring av driftskapital som kan benyttes til andre formål.
 • Ingen forskuttering av merverdiavgift på anskaffelsetidspunktet.
 • Enklere budsjettering og regnskapsføring, da leien utgiftsføres i sin helhet.
 • Tas vanligvis kun sikkerhet i utstyret, og binder ikke foretakets øvrige pantesikkerheter.
 • Bedre forholdstall i balansen da leasingobjektene vanligvis ikke aktiveres i regnskapet.
 • Større skattemessige fradrag for leasing enn lån, da de samlede avskrivningene er lavere ved lånefinansiering enn de totale leiekostnadene i leieperioden.
 • Finansiell spredning.
 • Raskere skattemessig utgiftsføring av investeringen.
 • Nedskrivning av utstyret i takt med utstyrets verdiforingelse.
 • Fleksibelt. Leien kan tilpasses inntektene, eksempelvis ved sesongsvingninger.
 • Bedre likviditet. Kostnadene fordeles over den tiden utstyret benyttes og skaper inntjening.
 • Full bruksrett til utstyret. Det er bruksretten og ikke eiendomsretten som skaper grunnlag for inntekter og overskudd.
 • Muliggjør en regelmessig utskiftning av utdatert utstyr til tidsriktig og effektivt utstyr.
 • Muligheter for samdrift. Flere gårdsbrukere kan gå sammen om en leasingavtale.

Hvorfor velge Nordea Finance?

Vi er spesialister og markedsledene på utstyrsfinansiering med inngående kunnskap om utstyr og bransjer, som forsterkes via vår lokale tilstedeværelse og samarbeid med ledende leverandører.

Du får rask og fleksibel kundebehandling og vi tilbyr konkurransedyktige priser med gunstige forsikringsordninger. I tillegg har vi gode digitale løsninger som gir deg full oversikt over ditt kundeengasjement.