Hvordan fungerer det?

100% av støtten tilfaller deg som kunde i form av redusert leasingbeløp og dermed lavere månedskostnader. Du aksepterer Enovas vilkår for støtte ved signering av leasing-kontrakten med oss.

Støtteordning for leasing av elektrisk varebil

Vurderer virksomheten din å kjøpe nye varebil? Ved å velge el-varebil kan dere nå få inntil 50 000 kroner i støtte fra Enova i klimarabatt. Velger du leasing som finansiering kommer støtten dere til gode i form av lavere leasingkostnader.

Støttesatsene beregnes individuelt for hver bilmodell, fordi de baserer seg på hvor mye mer den gitte elvarebilmodellen koster enn en tilsvarende bensin- eller dieseldrevet varebil. Dette kan naturligvis variere over tid, og støttesatsene oppdateres derfor hvert døgn.

Sjekk oppdaterte støttesatser herÅpnes i nytt vindu

Informasjon til forhandlerÅpnes i nytt vindu

Beregn pris og søk om leasing her

Bruk skjema under for å beregne pris og søke om leasing. Søknaden er uforpliktende og du får raskt svar.

Hvordan søke støtte

Husk å søke støtte før du bestiller bilen. Søknadsprossessen er automatisert og du får som regel svar i løpet av noen minutter

  1. Søk om leasing

    Når du leaser bilen kan du fortsatt få støtte fra Enova. Vi står som eier av bilen og støtten utbetales til oss når bilen er registrert i Kjøretøyregisteret. 100% av støtten tilfaller deg som kunde i form av redusert leasingbeløp og dermed lavere månedskostnader. Du aksepterer Enovas vilkår for støtte ved signering av leasing-kontrakten med oss

  2. Søk om støtte

    Be bilforhandleren søke om støtte på vegne av Nordea Finance. Søknaden må godkjennes av Enova før bilen bestilles (det er ingen tilbakevirkende kraft.) Det går raskt å søke - søknadsbehandlingen er automatisk og man får svar tilnærmet umiddelbart. På denne måten allokerer vi støtte til bilen din med en gang og på riktig tidspunkt.

  3. Bestill bil

    For å få utbetalt støtten må bilen være registrert i Kjøretøyregisteret senest 6 måneder etter at vi fikk innvilget støtte for din bil. Vi anbefaler at bilen bestilles så fort som mulig etter at Enova har innvilget støtten og at bilforhandleren bekrefter at bilen blir registrert innen fristen.

Spørsmål til støtteordningen?

Vi hjelper deg gjerne om du har spørsmål vedrørende leasing og Enova støtte av elvarebil - eller andre prosjekter innen transport.

Ta kontakt med oss her