Hvem kan tegne betalingsforsikring?

 • Bil - MC og Caravanlånkunder  i Nordea Finance som er mellom 18 og 65 år 
 • Du må være ansatt i en minst 50% fast stilling eller være selvstendig næringsdrivende
 • Du må ikke være kjent med eller ha grunn til å regne med forestående arbeidsledighet, permittering, sykdom eller sykehusopphold

Informasjon før kjøpÅpnes i nytt vindu

Engangsutbetalinger

Ved dødsfall

Innfrir utestående saldo ved dødsfall

Maks. kr 750 000,-

Ved sykdom og ulykke
 • Terminbeløp ved 100% sykemelding som varer utover 30 dager
 • Dekker inntil 12 mnd per skadetilfelle
 • Totalt 36 mnd dekning for lånets løpetid
Ved arbeidsledighet og permittering
 • Terminbeløp ved 100% sykemelding som varer utover 30 dager
 • Dekker inntil 12 mnd per skadetilfelle
 • Totalt 36 mnd dekning for lånets løpetid
Ved sykehusopphold
 • Terminbeløp ved sykehusopphold som varer utover 7 dager
 • Etter 7 dager dekkes ett fullt terminbeløp, deretter 1/30 del pr.dag
 • Dekker i inntil 12 mnd. per skadetilfelle
 • Totalt 36 mnd dekning for lånets løpetid
Pris
Angrerett
Oppsigelse
Meld skade
Pris for betalingsforsikring
SpesifikasjonPris
Forsikringspremie - per måned av opprinnelig lånebeløp, inkl. omkostninger (kommer i tillegg til lånets rente)8,00 %
Angrerett

Du har 30 dagers angrerett fra datoen forsikringen trer i kraft. Sier du opp innen 30 dager etter denne datoen, vil betalt premie bli refundert.

Innen de 30 første dagene kan du ringe Nordea Finance på telefon 23 20 60 21 for å si opp avtalen.

Oppsigelse

Du kan når som helst si opp forsikringsavtalen med minst 30 dagers skriftlig varsel.

Oppsigelsen får virkning fra dagen før første premieforfallsdato som kommer etter utløpet av varslingsperioden. Du kan sende melding om oppsigelse på e-postÅpnes i nytt vindu 

Kontakt oss

Trenger du hjelp?