Hvordan setter vi billånsrenten?

For å låne ut penger til billån finansierer Nordea seg i hovedsak fra penger vi låner i det internasjonale og norske pengemarkedet. Vi låner altså ikke penger fra Norges Bank. 

Hvorfor blir billånsrenten din akkurat slik?

Norges Banks styringsrente og billånet ditt

Vanligvis vil det være en tett sammenheng mellom Norges Banks styringsrente og renten på billånet ditt, men ikke nødvendigvis alltid. Styringsrenten påvirker pengemarkedsrenten, men særlig i urolige tider kan styringsrenten og rentene i pengemarkedet utvikle seg forskjellig, med store svingninger på kort tid. Denne usikkerheten gjør at bankene må betale ekstra for å låne, og gjør det også utfordrende å sette riktige langsiktige billånsrenter. 

Les mer om styringsrentenÅpnes i nytt vindu

Nibor og prisen på billånet ditt

Signalrenten Nibor sier hva det koster å låne penger i det norske pengemarkedet. Den vanligste løpetiden på et slikt lån i Norge er 3 måneder, såkalt «tre måneders Nibor». I og med at billån strekker seg over mange år vil vi også låne i pengemarkedet på lengre sikt enn tre måneder. Det er fordi pengene som lånes inn skal reflektere pengene som lånes ut igjen. Lån med lang løpetid koster mer enn lån med kortere løpetid, slik at våre lånekostnader vil være høyere enn tre måneders Nibor. På toppen av Nibor vil det også være et risikopåslag som vil variere, avhengig av utviklingen i finansmarkedene.

Billånsrenten din påvirkes av mange faktorer

For å oppsummere så er det slik at billånsrenten du får er basert på en individuell vurdering. Mange ulike faktorer spiller inn, som blant annet lånekostnadene til banken i pengemarkedet, evnen din til å betjene lånet og lånets størrelse i forhold til markedsverdien på bilen din. Det er også et krav at det settes av penger til mislighold og tap. Renten din kan derfor variere fra renten til andre kunder.